450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĐỤC BẸ HẠI CAY TRỒNG – AGRICULTURE
450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĐỤC BẸ HẠI CAY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

450ML VUA SÂU RẦY – CHẾ PHẨM TRỪ SÂU ĐỤC BẸ HẠI CAY TRỒNG

⚠⚠ Lưu dẫn mạnh , hạ gục nhanh diệt trừ triệt để ⚠⚠ 👉 Thành phần : Chlorpynifos ethyl : 500g/l +Cypermethrin 200g/l 👉 Công dụng : Lion Super 750ec là thuốc trừ sâu phổ rộng , có tác dụng tiếp xú...
Read More