5-3 tháng nó phải ra cơi đọt tùy mùa thì như vậy nó cứ phải ra – AGRICULTURE
TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC CHẶN ĐỌT SẦU RIÊNG
Bài Viết Chọn Lọc

TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOẠI THUỐC CHẶN ĐỌT SẦU RIÊNG

Các bạn thân mến, như đã hứa hôm trước nên tôi sẽ viết 1 bài phân tích về các hóa chất để xử lý ức chế đọt non sầu riêng nhằm hạn chế sự cạnh tranh dinh dưỡng giúp cây sẽ rụng ít trái hơn. Trước khi
Read More