5EC – AGRICULTURE
THUỐC TRỪ CỎ CHO RUỘNG LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN VENUS 300EC VÀ PYANCHOR 3EC, 5EC
Bài Viết Chọn Lọc

THUỐC TRỪ CỎ CHO RUỘNG LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN VENUS 300EC VÀ PYANCHOR 3EC, 5EC

Cỏ dại luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà nông đặc biệt là trồng lúa; bởi lẽ cỏ dại làm giảm phẩm chất và năng suất cây trồng nếu như không trừ triệt để. Cỏ ở ruộng lúa có nhiều loại và được chia t
Read More