ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ RẦY XANH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ RẦY XANH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
THUỐC BVTV

ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ RẦY XANH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN :  Cartap Hydrochloride: 470g/ kg Imidacloprid: 30g/ kg Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG :  Abagent 500WP được kết hợp từ hai hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay. Tạo nên một dòng t
Read More