ACID ABSCISIC (ABA) LÀ GÌ? VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ABA ĐẾN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ACID ABSCISIC (ABA) LÀ GÌ? VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ABA ĐẾN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ACID ABSCISIC (ABA) LÀ GÌ? VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ABA ĐẾN CÂY TRỒNG

1. Axit Abxixic (Acid Abscisic) là gì? Nguồn gốc Axit Abxixic (Acid Abscisic). Axit Abxixic (Acid Abscisic) còn được gọi là Dormin, axit Dormic (DMA) là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo được xem nh...
Read More