ACROBAT MZ 90/600 WP – CHUYÊN TRỊ GHET SẸP CAM ❇️❇️ – AGRICULTURE
ACROBAT MZ 90/600 WP – CHUYÊN TRỊ GHET SẸP CAM ❇️❇️
Côn Trùng Gây Hại

ACROBAT MZ 90/600 WP – CHUYÊN TRỊ GHET SẸP CAM ❇️❇️

👉 Quy cách :500gr   👉 Thành phần : - Dimethomorph: 90 g/kg - Mancozeb: 600 g/k 👉 Công Dụng : - Nhờ công nghệ phối chế độc đáo giữa hoạt chất Dimethomrph và Mancozeb , Acrobat Mz 90/600wp
Read More