ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ MỐC XANH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ MỐC XANH TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ MỐC XANH TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethane
Read More