ACTAONE 750WP – CHUYÊN TRỊ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
ACTAONE 750WP – CHUYÊN TRỊ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

ACTAONE 750WP – CHUYÊN TRỊ SÂU ĂN LÁ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA ACTAONE 750WP: Buprofezin 20g/kg Imidacloprid 20g/kg Thiosultap-sodium 710g/kg CÔNG DỤNG CỦA ACTAONE 750WP: Thuốc có khả năng phòng trừ các loại sâu hại như sau: Bọ trĩ, bọ
Read More