AGASI PLUS 5.0 – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA MAI 240ML – AGRICULTURE
AGASI PLUS 5.0 – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA MAI 240ML
Côn Trùng Gây Hại

AGASI PLUS 5.0 – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA MAI 240ML

Công dụng: Là thuốc trừ sâu cao cấp thế hệ mới, có tác dụng vị độc, tiếp xúc mạnh và thấm tốt  nên trừ được sâu kháng thuốc. hiệu quả trừ sâu cao, hiệu lực thuốc kéo dài. Hướng dẫn sử dụng: Đ
Read More
AGASI PLUS 5.0 – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA MAI 240ML
Côn Trùng Gây Hại

AGASI PLUS 5.0 – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NHỆN GÂY HẠI TRÊN CÂY HOA MAI 240ML

Công dụng: Là thuốc trừ sâu cao cấp thế hệ mới, có tác dụng vị độc, tiếp xúc mạnh và thấm tốt  nên trừ được sâu kháng thuốc. hiệu quả trừ sâu cao, hiệu lực thuốc kéo dài. Hướng dẫn sử dụng: Đ
Read More