AGASSI 55EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
AGASSI 55EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

AGASSI 55EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Abamectin: 54 g/l Azadirachtin: 1 g/l Surfactant + Solvent: vừa đủ 1 lít Phụ gia đặc biệt + Dung môi Đặc tính và công dụng:  Agassi 55EC vừa có tính diệt trừ vừa tác động gây ng
Read More