AGIAZA 0.03EC – THUỐC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
AGIAZA 0.03EC – THUỐC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

AGIAZA 0.03EC – THUỐC TRỪ SÂU KHOANG HẠI CÂY TRỒNG

Thành Phần : – Azadirachtin:…..0.03g/l – Phụ gia vừa đủ 1 Lít Công dụng: Theo Tạp chí Angewandte Chemie, một Nhóm các nhà khoa học người Anh đứng đầu là Steven V. Ley ở trường Đại học Cambridge đ
Read More