Agri-fos 400- ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Agri-fos 400- ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Agri-fos 400- ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần hóa học: Thuốc trừ nấm AGRI-FOS 400 gồm có 400 g/L hoạt chất Phosphonate. Trong hỗn hợp chứa 2 muối KH2PO3 (Mono-potassium phosphonate) và K2HPO3 (Di-potassium phosphonate). Thuốc có dạ
Read More
Agri-fos 400- ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

Agri-fos 400- ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần hóa học: Thuốc trừ nấm AGRI-FOS 400 gồm có 400 g/L hoạt chất Phosphonate. Trong hỗn hợp chứa 2 muối KH2PO3 (Mono-potassium phosphonate) và K2HPO3 (Di-potassium phosphonate). Thuốc có dạ
Read More