AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH CHẾT NHANH HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH CHẾT NHANH HẠI CÂY TRỒNG
Mô hình nông nghiệp

AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH CHẾT NHANH HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Available Phosphate: 26% Soluble Potash: 19% Cơ chế tác động của thuốc: Thuốc rất linh động, hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều từ lá xuống rễ và ngược lại. Kích thích hệ thống đề kháng,
Read More