AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH NỨT THÂN – AGRICULTURE
AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH NỨT THÂN, XÌ MỦ, LỞ CỔ RỄ, KHÔ CÀNH, THỐI TRÁI 500ML
Mô hình nông nghiệp

AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH NỨT THÂN, XÌ MỦ, LỞ CỔ RỄ, KHÔ CÀNH, THỐI TRÁI 500ML

Thành phần: Available Phosphate: 26% Soluble Potash: 19% Cơ chế tác động của thuốc: Thuốc rất linh động, hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều từ lá xuống rễ và ngược lại. Kích thích hệ thống đề kháng,
Read More