AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH THỐI RỄ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH THỐI RỄ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH THỐI RỄ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Available Phosphate: 26% Soluble Potash: 19% Cơ chế tác động của thuốc: Thuốc rất linh động, hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều từ lá xuống rễ và ngược lại. Kích thích hệ thống đề kháng,
Read More
AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH THỐI RỄ HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

AGRI-FOS 458 BLUE – TRỪ BỆNH THỐI RỄ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Available Phosphate: 26% Soluble Potash: 19% Cơ chế tác động của thuốc: Thuốc rất linh động, hấp thụ nhanh, lưu dẫn 2 chiều từ lá xuống rễ và ngược lại. Kích thích hệ thống đề kháng,
Read More