AgriLife 100SL thuốc trừ bệnh hữu cơ đặc trị vi khuẩn – AGRICULTURE
Côn Trùng Gây Hại

AgriLife 100SL thuốc trừ bệnh hữu cơ đặc trị vi khuẩn

THÀNH PHẦN Ascorbic acid: 2,5%; Citric acid: 3,0%; Lactic acid: 4,0% TÍNH NĂNG TÁC DỤNG AgriLife 100SL có thành phần gồm các acid hữu cơ (ascorbic acid, citric acid, lactic acid). Thuốc có
Read More