AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ LÚA GÂY HẠI – AGRICULTURE
AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ LÚA GÂY HẠI
THUỐC BVTV

AGROMECTIN 6.0EC – ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ LÚA GÂY HẠI

Sâu cuốn lá là gì? Sâu cuốn lá nhỏ là loài sâu làm cho lúa bị hạt lép, ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người nông dân. Tên khoa học: Cnaphalocrocis medinalis. Họ: Ngài sáng – Pyrali...
Read More