AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

   Hoạt chất:  Abamectin 6.0% W/W – Dạng thương phẩm: Chai 100ml, 240ml, 480ml – Cơ chế tác động: + Abamectin: Được chiết xuất từ nấm Streptomyces avemitilis tác động đến hệ thần kinh côn tr
Read More