AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ SÂU CUỐN LÁ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ SÂU CUỐN LÁ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

AGROMECTIN 6.0EC – THUỐC TRỪ SÂU CUỐN LÁ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

Thành phần của Agromectin 6.0EC :  Hoạt chất: Abamectin 6.0% W/W – Cơ chế tác động: + Abamectin: Được chiết xuất từ nấm Streptomyces avemitilis tác động đến hệ thần kinh côn trùng thông qua con
Read More