AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG – AGRICULTURE
AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH
Côn Trùng Gây Hại

AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH

Quy cách : 450ml Thành Phần: Profenofos 200g/l Thiamethoxam 50g/l Beta – Cypermethrin 10g/l Phụ gia công nghệ mới trị RUỒI VÀNG Đặc tính: là thuốc trừ Sâu – Rầy có đặc tính tiếp xúc, lưu dẫn, ...
Read More