AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC TRÁI HẠI SẦU RIÊNG Archives - AGRICULTURE
AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC TRÁI HẠI SẦU RIÊNG
Côn Trùng Gây Hại

AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC TRÁI HẠI SẦU RIÊNG

Thành Phần: Profenofos 200g/l Thiamethoxam 50g/l Beta – Cypermethrin 10g/l Phụ gia  công nghệ mới trị RUỒI VÀNG Đặc tính: là thuốc trừ Sâu – Rầy có đặc tính tiếp xúc, lưu dẫn, vị độc, xông hơi, c
Read More