ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ BỌ XÍT MUỖI HẠI ĐIỀU – AGRICULTURE
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ BỌ XÍT MUỖI HẠI ĐIỀU
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ BỌ XÍT MUỖI HẠI ĐIỀU

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More