ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC BẸ HẠI LÚA – AGRICULTURE
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC BẸ HẠI LÚA
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC BẸ HẠI LÚA

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC BẸ HẠI LÚA
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC BẸ HẠI LÚA

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More