ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HẠI ĐẬU PHỘNG – AGRICULTURE
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HẠI ĐẬU PHỘNG
Bài Viết Chọn Lọc

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HẠI ĐẬU PHỘNG

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HẠI ĐẬU PHỘNG
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG HẠI ĐẬU PHỘNG

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More