ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG – AGRICULTURE
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 1 lít
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 1 lít

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More
ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 1 lít
Côn Trùng Gây Hại

ALFACUA 10EC – THU ỐC ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 1 lít

Thuốc trừ sâu Alfacua 10EC, đặc trị rệp sáp hại cà phê, bọ xít muỗi hại điều, sâu khoang hại đậu phộng, sâu đục bẹ hại lúa. Thành phần: Alpha-cypermethrin: 10%w/w Đặc tính của Alfacua 10EC: Alfacu
Read More