ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY VẢI – AGRICULTURE
ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY VẢI
Côn Trùng Gây Hại

ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY VẢI

Hướng dẫn sử dụng Tên thương mại ALFAMITE 15ECThuốc trừ sâu Hoạt chất Pyridaben 150g/l Qui cách 500ml Công dụng Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu quả cao tr...
Read More
ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY VẢI
Côn Trùng Gây Hại

ALFAMITE 15EC – THUỐC ĐẶC TRỊ NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY VẢI

Hướng dẫn sử dụng Tên thương mại ALFAMITE 15ECThuốc trừ sâu Hoạt chất Pyridaben 150g/l Qui cách 500ml Công dụng Đặc trị nhện đỏ, nhện gié, nhện long nhung cho hiệu quả cao tr...
Read More