ALIETTE 800WG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU – AGRICULTURE
ALIETTE 800WG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU
Côn Trùng Gây Hại

ALIETTE 800WG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TIÊU

Hoạt chất Fosetyl Aluminium……….800g/kg Quy cách 100gr Công dụng Chuyên trị: – Thối gốc gây chết nhanh cây tiêu. – Phấn trắng hại dưa. – Lở cổ rễ, thối rễ hạ...
Read More