ALIETTE 800WG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI GỐC HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE