ALPINE 80WDG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT NHANH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE