ALPINE 80WDG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE