ALPINE 80WDG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI RỄ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE