ALPINE 80WDG -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH XÌ MỦ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE