AMICOL 360EC – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH KHÔ VẰN – AGRICULTURE
AMICOL 360EC – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH KHÔ VẰN, RỈ SẮT, THỐI TRÁI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
THUỐC BVTV

AMICOL 360EC – THUỐC ĐẶC TRỪ BỆNH KHÔ VẰN, RỈ SẮT, THỐI TRÁI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần của AMICOL 360EC: Propiconazole………….155g/kg Difenoconazole………..155g/kg Tebuconazole…………..50g/kg Công dụng của AMICOL 360EC: Amicol 360EC là thuốc trừ bệnh thế hệ mới nhất phòng và tr
Read More