Amistar 250SC 100ml – DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY XOÀI – AGRICULTURE
Amistar 250SC 100ml – DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY XOÀI
Côn Trùng Gây Hại

Amistar 250SC 100ml – DIỆT TRỪ NẤM BỆNH THÁN THƯ HẠI CÂY XOÀI

Mô tả Đây là loại trừ nấm bệnh mới nhất được hãng Syngenta nghiên cứu và phát triển. Rất an toàn cho con người và môi trường vì nguồn gốc từ thiên nhiên. Cơ chế trừ nấm bệnh bằng sinh học, mầm bệnh s
Read More