Amistar 250SC 100ml – Trừ nấm bệnh rỉ sắt hại cây trồng – AGRICULTURE
Amistar 250SC 100ml – Trừ nấm bệnh rỉ sắt hại cây trồng
Côn Trùng Gây Hại

Amistar 250SC 100ml – Trừ nấm bệnh rỉ sắt hại cây trồng

Đây là loại trừ nấm bệnh mới nhất được hãng Syngenta nghiên cứu và phát triển. Rất an toàn cho con người và môi trường vì nguồn gốc từ thiên nhiên. Cơ chế trừ nấm bệnh bằng sinh học, mầm bệnh sẽ biến
Read More