AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG

Tên thương mại AMISTAR 250 SC Hoạt chất Azoxystrobin Quy cách 100 ml Độ độc Nhóm 3 Cơ chế tác động – Thuốc nội hấp, thấm sâu dưới b...
Read More
AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

AMISTAR THUỐC TRỊ NẤM BỆNH MỐC SƯƠNG TRÊN CÂY TRỒNG

Tên thương mại AMISTAR 250 SC Hoạt chất Azoxystrobin Quy cách 100 ml Độ độc Nhóm 3 Cơ chế tác động – Thuốc nội hấp, thấm sâu dư...
Read More