ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐẾN MÀU SẮC CỦA HOA KIỂNG – AGRICULTURE
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐẾN MÀU SẮC CỦA HOA KIỂNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG ĐẾN MÀU SẮC CỦA HOA KIỂNG

Màu sắc của cây hoa ngoài ảnh hưởng do gen di truyền, còn liên quan đến các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón. Nhiều nghiên cứu chứng minh các nguyên tố khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến màu sắc
Read More