ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY TRỒNG

Trong đất cần có một độ ẩm thích hợp để cây trồng hút được dễ dàng. Đất ngập úng hay thiếu nước đều ảnh hưởng không tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng. Cây trồng bị ngập nước dẫn đến các tế bào rễ...
Read More