ÁNH SÁNG TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY TRỒNG? – AGRICULTURE
ÁNH SÁNG TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY TRỒNG?
Bài Viết Chọn Lọc

ÁNH SÁNG TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY TRỒNG?

Hiện tượng quang chu kỳ ánh sáng được khám phá bởi Tournois năm 1914. Garner và Allard mở rộng sự quan sát trên nhiều loại cây trong vườn, cây kiểng trong giai đoạn từ 1920-1940. Về căn bản, sự đáp ứ
Read More