ANSARON 80WP – TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA – AGRICULTURE
ANSARON 80WP – TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA, CÀ PHÊ, SẮN (KHOAI MÌ )
THUỐC BVTV

ANSARON 80WP – TRỪ CỎ LÁ HẸP LÁ RỘNG CHO MÍA, CÀ PHÊ, SẮN (KHOAI MÌ )

THÀNH PHẦN : Diuron: 80% w/w Chất mang, Phụ gia : 20% w/w CÔNG DỤNG :  ANSARON 80 WP là thuốc trừ cỏ tác động nội hấp và chọn lọc, diệt trừ các loại cỏ lá hẹp và lá rộng trên ruộng mía, cà phê,
Read More