ANTACO 500EC – THUỐC DIỆT CỎ MẦN TRẦU – AGRICULTURE
ANTACO 500EC – THUỐC DIỆT CỎ MẦN TRẦU
Côn Trùng Gây Hại

ANTACO 500EC – THUỐC DIỆT CỎ MẦN TRẦU

Tên thương mại ANTACO 500NDThuốc trừ cỏ mầu Hoạt chất Acetochlor 500g/l Qui cách 450ml Công dụng Dùng diệt cỏ hòa bản, lồng vực, chỉ, túc, đuôi chồn, mần trầu, cỏ lác, cỏ gấu,...
Read More