ANTRACOL 70WP – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CHO CÂY MẠ – AGRICULTURE
ANTRACOL 70WP – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CHO CÂY MẠ
Bài Viết Chọn Lọc

ANTRACOL 70WP – TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CHO CÂY MẠ

Antracol 70 WP là thuốc trừ bệnh nấm phổ rộng với thành phần hoạt chất là Propineb và hàm lượng kẽm (Zn++) dễ tiêu tinh khiết. Do các đợt rét đậm, rét hại liên tiếp tràn về trong tháng 1/2011, hiện...
Read More