ANTRACOL ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CHÈ – AGRICULTURE
ANTRACOL ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CHÈ
Côn Trùng Gây Hại

ANTRACOL ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CHÈ

Thành phần • Propineb 700g/kg. • Phụ gia 300g/kg. Công dụng • Trong 1kg ANTRACOL chứa 150g kẽm tinh khiết cho cây giúp lá xanh khỏe, thẳng đứng và sạch bệnh. • ANTRACOL là thuốc trừ bện
Read More