ANTRACOL ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG 1kg – AGRICULTURE
ANTRACOL ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG 1kg
Côn Trùng Gây Hại

ANTRACOL ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG 1kg

Thành phần • Propineb 700g/kg. • Phụ gia 300g/kg. Công dụng • Trong 1kg ANTRACOL chứa 150g kẽm tinh khiết cho cây giúp lá xanh khỏe, thẳng đứng và sạch bệnh. • ANTRACOL là thuốc trừ bện
Read More