ANVIL + NEVO + VOLIAM TARGO – QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LÚA MỘT CÁCH HIỆU QUẢ – AGRICULTURE
ANVIL + NEVO + VOLIAM TARGO – QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LÚA MỘT CÁCH HIỆU QUẢ
Bài Viết Chọn Lọc

ANVIL + NEVO + VOLIAM TARGO – QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY LÚA MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

Trước sự tấn công gây hại của nhiều đối tượng dịch hại quan trọng trên ruộng lúa như cỏ dại, lúa cỏ, rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, vàng lá, khô vằn, lem lép hạt... Syngenta sẽ mang lại cho người
Read More