APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần của Siêu Chết Rầy : Pymetrozine 300 g/kg Acetamiprid 150 g/kg Công dụng của Siêu chết Rầy : Là hỗn hợp của 2 hoạt chất diệt côn trùng chích hút. Có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu
Read More