APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG

APAZIN HB 450WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY LƯNG TRẮNG HẠI CÂY TRỒNG Thành phần của Siêu Chết Rầy : Pymetrozine 300 g/kg Acetamiprid 150 g/kg Công dụng của Siêu chết Rầy : Là hỗn hợp của 2 hoạt chất di
Read More