APAZIN HP 450WP – DIỆT TRỪ RẦY MỀM HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
APAZIN HP 450WP – DIỆT TRỪ RẦY MỀM HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

APAZIN HP 450WP – DIỆT TRỪ RẦY MỀM HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Pymetrozine 300 g/kg Acetamiprid 150 g/kg Đặc trị: rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy chổng cánh, rầy mềm, rầy bông xoài, rầy xanh, bọ trĩ (bù lạch). Công dụng: Là hỗn hợp của 2 hoạt chất d
Read More