APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Thiamethoxam ĐẶC TRỊ: + Bọ trĩ, rầy nâu trên lúa. + Rầy bông, rệp sáp trên điều, xoài. + Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cam, quýt, bưởi. + Bọ trĩ, rầy mềm, bọ xít muỗi trên chè, cà ph
Read More
APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

APFARA 25WP – THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Thiamethoxam ĐẶC TRỊ: + Bọ trĩ, rầy nâu trên lúa. + Rầy bông, rệp sáp trên điều, xoài. + Sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh trên cam, quýt, bưởi. + Bọ trĩ, rầy mềm, bọ xít muỗi trên chè, cà ph
Read More