APP – BỆNH VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN – AGRICULTURE
APP – BỆNH VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN
Phòng Và Trị Bệnh Cho Vật Nuôi

APP – BỆNH VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN

Bệnh viêm phổi dính sườn ( APP) hay còn gọi là bệnh viêm phổi màng phổi trên heo là 1 trong số các bệnh thuộc hội chứng hô hấp phức hợp PRDC, bệnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của trại với tỷ lệ
Read More